Spolupracujeme s největším evropským závodem na organická hnojiva

NEJVĚTŠÍ EVROPSKÝ ZÁVOD NA ORGANICKÁ HNOJIVA

Nejstarší dynastie chovatelů drůbeže v Maďarsku doufá, že jejich produkt zlepší kvalitu půdy nejen maďarských, ale i sousedních krajin včetně Slovenka.

Výsledek dlouhodobého procesu se dostaví už brzy. V současnosti se ročně vyprodukuje 35 000 až 40 000 tun slepičího trusu s názvem Bio Fer skupiny podniků Master Good a v následujících třech letech se kapacita výroby ztrojnásobí. Vznikne tak největší závod na výrobu organických hnojiv v Evropě.

Rozvoj skupiny podniků Master Good začal před deseti lety a v roce 2022 dosáhl bodu, kdy značka Bio Fer nabízí 8 produktů, z toho 4 ekologicky certifikované. Loni se prodalo 30 tis. tun hnojiv, z toho 20 tis. šlo maďarským producentům. Ze zbylých 10 tis tun putovalo 5 tis. tun na Slovensko v distribuci skupiny podniků Sunfower s.r.., 2,5 tis tun do Rumunska a zbytek do jihoslovanských států. Již nyní můžeme říci, že jsou největšími dodavateli na maďarském trhu a věří, že se stanou největšími i v okolních státech.

Skupina podniků Master Good začne investovat v příštím roce. Cíle je vyrobit minimálně 100 000 tun produktů. V průběhu vývoje se rozšíří strojová linka na předúpravu a výrobu statkového hnoje a koncem roku 2024 budou uvedené do provozu dvě granulovací zařízení. Do konce roku 2024 tak z výrobní linky vyjde 50 000 tun výrobků a do konce roku 2025 70 000 tun, cílem je v roce 2026 dosáhnout 100 000 tun.

Jak se stala skupina podniků Master Good jedním z vedoucích firem na evropském trhu ve výrobě slepičího trusu?

Chovu drůbeže se rodina Bárányovců věnuje už 116 let, tedy čtyři generace zpátky. Do roku 2004 se firma zabývala chovem hospodářských zvířat včetně nosnic, násadových a výkrmových kuřat. Po odkoupení podniku na zpracování drůbeže ve městě Kisvárda se ze skupiny podniků Master Good stal agropotravinářský podnik. V prvním kroku bylo jejich cílem rychlé rozběhnutí výroby, proto vybudovali další objekty pro chov kuřat a do systému zapojilo víc partnerů v oblasti výkrmu kuřat.

Chov probíhá v takzvaně ustájení s hlubokou podestýlkou: čistá, dezinfikovaná podlaha pokrytá sterilizovaným materiálem (nejčastěji slámou). Po skončení odchovu kuřat se podestýlka obohacená o bio slepičí trus používá na zlepšení a obohacení půdy pro různé plodiny (orná pole, sady,…). I když je produkce chlévského hnoje nepřetržitá během celého roku (sbírá se přesně 6x), na jeho aplikaci na pole existují dvě časová období: od září do listopadu, když se sklízí letní a podzimní úroda, před zaoráváním, a od konce března do května v předseťovém obdobím koncem jara.

Jak rostla produkce drůbeže v rámci skupiny podniků Master Good, rostl i problém likvidace hnoje. Jako dlouholetí podnikatelé hledali mezinárodní příklady řešení, a tak přišli k japonské společnosti Hosoya, která vyrábí automatický systém fermentace hnoje, který efektivně zpracovává chlévský hnůj smíchaný se slámou: udržováním mikro- a makro prvků v organické vazbě tak produkuje materiál s vysokým obsahem organické hmoty včetně mikro a makroelementů.

„Každý vyrobený výrobek je definovaný třemi základními hodnotoměrnými vlastnostmi“, říká majitel Lászlo Bárány. „Měl by být vždy zároveň z kvalitních surovin – ty mamé k dispozici. Produkt by měl být dostupný po celý rok – proto jsme postavili nový, vysokovýkonný závod, který byl doplněný o sklady na odstranění sezónních problémů. A třetím je, že produkt je uživatelsky přívětivý – to znamená, že farmář, který si ho koupí, ho může aplikovat na svém pozemku vlastním zařízením. I to jsme vyřešili výrobou v granulované formě.“

Být největším a nejlepším v Evropě

V Evropě sušené granule hnoje z organického hnoje vyrábí jen několik států: existují belgické, holandské, francouzské a italské společnosti, které obvykle zpracovávají hnůj hovězího dobytka a drůbeže. Kapacita největších výrobou nepřesahuje 60 až 65 tisíc tun ročně. Pokud se plánovaný rozvoj skupiny podniků Master Good zrealizuje, bude mít šanci převzít vedoucí úlohu na trhu v Evropě.

„Máme obrovskou výhodu v kvantitativní a kvalitativní konkurenci“, vysvětluje Lászlo Bárány. „Pracujeme s vlastní surovinou, která má konstantní složení, přičemž většina našich konkurentů nakupuje hnůj z různých míst, přičemž často mísí hnůj od více živočišných druhů. Liší se tedy i kvalita jejich produktů, a tím i jeho obsahová hodnota. Za druhé, v konkurenční technologii fermentace nepředchází zpracování hnoje – i když je to nedůležitější část procesu. Výsledkem fermentace je humusovitý materiál z hnoje, který obsahuje užitečné bakterie a houby podílející se na fermentaci, které pomáhají rostlině při maximální absorpci živin po aplikaci do půdy. Třetí věc, která hovoří v náš prospěch jsou minimalizované logistické náklady, kdy nejbližší zahraniční výrobní podniky jsou vzdálené i 1 200 – 1 500 km od Maďarska.“

Vzhledem k nákladům na dopravu to pro slovenské farmáře znamená úsporu minimálně 30 Eur na tunu. Ostatní evropští výrobci mají v nabídce obvykle tři až pět finálních produktů, jejichž obsahová kvalita se mění v závislosti na obsahu dusíku, fosforu či draslíku. Sortiment BioFer je podstatně širší a prodávají i ekologicky certifikované produkty, což je mimořádně důležité, protože na poli, jako i v ovocných sadech a vinohradech se přechází k postupnému a jasně viditelnému přechodu na ekologické pěstování.

Společnost Sunflower, s. r. o. je dlouholetým hlavním partnerem skupiny podniků Master Good na slovenském trhu se slepičím trusem. „Produkt jsme museli nejdřív představit farmářům. Mnoho lidí bylo zpočátku skeptických, ale dlouholeté zkušenosti ukazují, že kdo to jednou vyzkoušel, bude i nadále používat slepičí trus Bio Fer. Produkt zvyšuje počet půdních bakterií o 70 %, zatím co počet mikroskopických hub se zvyšuje o 45 %. Navíc to, že dokážeme stanovit celoroční cenu, kterou bereme vážně a dodržujeme, má v dnešní době pro farmáře velkou hodnotu“, uzavírá Jozef Bartalos, výkonný ředitel společnosti Sunflower, s. r. o.

Zdroj: Sunflower, s. r. o.