Proč organická hmota a hnojiva ORGANIC FER

SHLÉDNI VIDEO zde

Produktová řada Organic FER je unikátní formou slepičího trusu, který pochází z chovů volných slepic chovaných v ekologickém režimu. Naše produkty neobsahují žádnou chemii a jsou bez reziduí antibiotik, pesticidů a GMO krmiv. Produktová řada Organic FER obsahuje tři produkty povolené a registrované UKZUZ pro použití v ekologickém zemědělství. Naše BIO hnojiva vyhovují tedy nejpřísnějším požadavkům a regulacím režimu ekologického zemědělství. Hnojiva Organic FER ve srovnání s průmyslovými (anorganickými) hnojivy zlepšují dlouhodobě většinu kvalitativních vlastností půdy (strukturu, pórovitost, vodní a vzdušný režim, tvorbu organominerálních agregátů atd.) a dále také chemické vlastnosti půdy (půdní reakci, pufrační schopnosti půdy, sorbci a uvolňování živin, tvorbu humusových koloidů atd.).

Hnojiva Organic FER jsou unikátní výrobní technologií zabezpečující stálost kvalitativních parametrů slepičího trusu. Technologický proces začíná regulovanou a kontrolovanou fermentací kde dochází ke vzniku sušeného slepičího trusu. Následně tyto hnojiva prochází sterilizací. Slepičí trus mimo organické hmoty obsahuje makro prvky (N, P, K) a také výrazný objem mikroprvků a stopových prvků, které jsou pro půdu a vývoj rostlin nezbytné. Živiny obsažené v hnojivech Organic FER jsou velmi dobře a snadno rostlinami přijímané a využitelné - na rozdíl od průmyslových hnojiv.

Hnojiva Organic FER patří mezi přírodní organická hnojiva, která jsou levná, obnovitelná a půdě prospěšná.

Slepičí trus obsahuje vysoký podíl organických látek a uhlíku, který je zdrojem živin a energie pro živé půdní bakterie a obnovuje mikrobiální život v půdě. Použitím hnojiv Organic FER nedochází k popálení a jinému poškození rostlin a porostů a díky granulované formě hnojiva můžeme zaručit rovnoměrnou a přesnou aplikaci. Organic FER (slepičí trus) pomáhá udržovat pH půdy ve zdravém rozmezí a zvyšuje množství organického půdního uhlíku - to znamená, že výrazně zlepšuje půdní strukturu půdního profilu. Slepičí trus také výrazně zlepšuje schopnost půdy zadržovat vodu a eliminuje vznik rizika vodní eroze. Při aplikaci Organic FER se zvyšuje půdní obsah celkového dusíku, který je klíčovým prvkem pro růst a výnos rostlin.

Použití takto optimalizovaného a fermentovaného hnojiva v granulované formě má velké množství výhod:

 • složení odpovídá potřebám a nárokům pěstovaných plodin včetně zeleniny a ovoce,
 • vysoký obsah organických látek zlepšuje činnost půdní mikroflory,
 • používáním Organic FER dochází zlepšení strukturálních a absorpčních vlastností půd a zlepšení vodního režimu půd,
 • Organic FER je šetrný k životnímu prostředí,
 • aplikací našich organických hnojiv nedochází k vyplavování živin do spodních vod,
 • Organic FER stimuluje růst pěstovaných rostlin,
 • významný je obsah různých forem dusíku.

Použití

Produktová řada Organic FER se skládá ze 7 sedmi přírodních hnojiv. Základem všech je fermentovaný, granulovaný slepičí trus pocházející z volných chovů.

3 druhy (Organic FER, Organic FER Natur Extra a Organic FER Kali Sulf) jsou určeny a registrovány pro ekologické zemědělství.

Využití našich hnojiv je rozmanité:

 • ovoce: jahody, maliny, rybíz, angrešt, ostružiny,
 • vinná réva,
 • zelenina - plodová, listová, kořenová, luskoviny, červená řepa, brambory, cibuloviny,
 • ovocné sady - jádroviny, peckoviny, skořápkoviny,
 • polní plodiny - obilniny, olejniny, okopaniny, technické plodiny, luskoviny,
 • trávníky a travnaté plochy,
 • okrasné a dekorativní květiny - muškáty atd.

Aplikace: rozhození přímo na půdu s možností zapravení do půdy, nebo bez zapravení.

Použitím dochází ke zvýšení obsahu půdních bakterií a mikrobiálních hub = dochází k oživení půdního ekosystému. Aplikace má blahodárný vliv na množství a složení půdního edafonu (život v půdě).

Závěr

Použitím a zapracováním fermentovaného organického materiálu Organic FER uživatel přispívá k trvale udržitelnému a ekologickému způsobu hospodaření. Jsme rádi, že můžeme přispět k obnově ekosystému na vašich zahradách a polích. Naše přírodní hnojiva bez chemie jsou ideálním řešením pro pěstitele kteří, chtějí odkázat svým potomkům půdu v dobré a zdravé kondici. Jak se říká, půda je nejcennějším přírodním zdrojem který máme, proto přinášíme Organic FER - přírodní řešení bez chemie.

Naše 3 produkty registrované do režimu ekologického zemědělství jsou určené pro certifikovou produkci BIO potravin. Benefitem produktové řady Organic FER je relativně rychlé zlepšení zdravotního stavu půdy.